VinaCapital: Bất động sản vẫn là kênh đầu tư hấp dẫn

Nghiên cứu của VinaCapital và một số công ty tư vấn cho thấy, BĐS có thể vẫn là một kênh đầu tư tốt vào thời điểm hiện tại bởi lực hút lợi suất cao (từ 5-8%) và khả năng bảo toàn giá trị trước lạm phát của thị trường này.